Pillowcase Oxford Yellow/White Spot

  • One oxford pillowcase
  • Yellow/ White Spot
  • 100 % Cotton
  • 47 x 73cm

Related Items